בריאות הנפש

איתור צרכים/  מיצוי זכויות,/ גמלאות נכות (ילד / מבוגר) / ועדת השמה משרד החינוך / התנדבות לצבא ולשירות הלאומי / סל שיקום / פנאי ותעסוקה /  דיור בקהילה / הפנייה ליעוץ משפטי (יפוי כוח מתמשך, תומך החלטות, אפוטרופסות) ניהול ותיאום טיפול מול גורמי הממסד.

 צרכים מיוחדים

איתור צרכים, מיצוי זכויות, גמלאות נכות (ילד / מבוגר), ועדת השמה משרד החינוך / התנדבות לצבא ולשירות הלאומי /  פנאי ותעסוקה / דיור לחיים/ הפנייה ליעוץ משפטי (יפוי כוח מתמשך, אפוטרופסות)/ ניהול ותיאום טיפול מול גורמי הממסד.

 צרכים רפואיים

מיצוי זכויות, גמלאות נכות ביטוח לאומי (ילד / מבוגר), סייעת רפואית משרד החינוך / שיקום מקצועי /  ליווי לועדות רפואיות /  ליווי לפגישות עם רופאים מומחים /  הפנייה ליעוץ משפטי (יפוי כוח רפואי / מתמשך, אפוטרופסות) ניהול ותיאום טיפול מול גורמי הממסד.

 עזרה ראשונה בעת משבר

ייעוץ והדרכה טלפונית מיידית / פגישת תמיכה והדרכה /  ייעוץ משפחתי ואישי /  שיחת הדרכה טלפונית / ליווי מיידי בעת הצורך / ליווי בחרום לאשפוז / הפנייה ליעוץ משפטי.

עזרה ראשונה בעת משבר

עזרה ראשונה בעת משבר

ייעוץ והדרכה טלפונית מיידית / פגישת תמיכה והדרכה /  ייעוץ משפחתי ואישי /  שיחת הדרכה טלפונית / ליווי מיידי בעת הצורך / ליווי בחרום לאשפוז / הפנייה ליעוץ משפטי.

Call Now Button